Aquatló Cadaqués 2020 Condicions d's i Poltica de Privacitat

Condicions d's

La inscripci a la cursa mitjanant el servei de www.curses.cat suposa l'acceptaci de les segents condicions:

- L'accs a la inscripci a la cursa a travs de www.curses.cat, aix com el seu reglament, us han d'haver estat facilitats per l'Entitat Organitzadora, les dades de les quals sn les segents:

ACTIVITATS ORGANITZADA:
Club SWIMFASTER SALT

Si no esteu segurs de la procedncia d'aquesta informaci o b no us mereix la confiana suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la inscripci.

- Per procedir a la inscripci sollicitada, ens haureu de proporcionar les dades que s'indiquen en el formulari d'inscripci, cosa que implica la vostra acceptaci pel que fa al seu tractament per part de Franquesa-Torrent, S.L. (en endavant Curses.cat) en els termes exposats en la nostra poltica de privacitat.

- L'usuari s'abstindr de facilitar dades prpies falses o que no permetin una identificaci correcta.

- Curses.cat no admetr cap canvi en la seva inscripci. Si posteriorment a haver formalitzat la inscripci detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la inscripci, preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de la cursa.

- Curses.cat noms admetr l'anullaci de la inscripci d'acord amb les condicions pactades, quan aquesta hagi estat pactada expressament en el moment de la inscripci. En qualsevol altre cas us haureu de posar en contacte amb l'organitzador de la cursa que s qui t la potestat sobre aquesta qesti.

- L'nic justificant vlid de la inscripci s la comunicaci efectuada per Curses.cat al finalitzar el procs de pagament i en el seu cas el ticket d'accs, per tant preguem que tingueu cura d'imprimir-vos aquests documents i guardar-lo fins la celebraci de la cursa.

- La responsabilitat de Curses.cat es limita a gestionar degudament la vostra inscripci a la cursa i el seu cobrament, no assumint, en cap cas, obligacions i/o responsabilitats prpies dels organitzadors.

- Per a qualsevol reclamaci sobre la realitzaci, suspensi, modificaci o anullaci de la cursa us heu d'adrear a l'organitzador.

Poltica de Privacitat

Segons estableix la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades Personals, us informem que les dades subministrades per mitj d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de Gesti Inscripcions i Control Curses, S.L. i s'utilitzaran amb la finalitat de cursar aquesta sollicitud d'inscripci. Enviant aquest formulari esteu autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i que es facin pbliques a travs del llistat d'inscrits a la cursa i de les classificacions. Tanmateix autoritzeu que les vostres dades siguin cedides a l'organitzador de la cursa per a qu puguin ser tractades d'acord amb la normativa vigent. Per exercitar els vostres drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, us podeu adrear a angel@curses.cat i a l'organitzador de la cursa. Curses.cat us podr enviar missatges de correu relacionats amb els seus serveis.

Curses.cat no disposa d'altra informaci que la que ens subministreu o ens hagueu subministrat mitjanant els seus formularis d'inscripci.

Sempre que ho hagueu autoritzat expressament al formalitzar la inscripci, i per tal de facilitar-vos l'emplenament de futurs formularis utilitzats per Curses.cat, podran ser mostrades en pantalla les vostres dades personals, a partir de l'entrada del vostre nmero de document identificatiu en un nou formulari, de manera que no hagueu de tornar a emplenar totes aquestes dades cada vegada. Si en qualsevol moment desitgeu revocar aquesta autoritzaci podeu sollicitar-ho a angel@curses.cat