Carrera virtual-Deja de Escapar    WEB de la cursa    Reglamento    Lista de inscritos
Justificante DORSAL

HEU DE PORTAR L'AUTORITZACIÓ DEGUDAMENT SIGNADA EL DIA DE L'ESDEVENIMENT.

 He leido y accepto els Termes Legals, les Condicions d'Ús i Política de Privacitat i el Reglament de la Cursa

 Mi nombre y apellidos pudene ser publicados en la lista de participantes, web promocional y redes socials.
 Declaro que todas los datos que se expresan en el formulario són ciertos.


ACTIVIDAD ORGANITZADA por:ASIA -Asocicación Intontinencia

| www.curses.cat | Termes Legals | Condicions d'Ús | Contactar|

Copyright © 2020 www.curses.cat, tots els drets reservats

 7.1.33