SIGNADOR D'AUTORITZACIONS de MENORS

24ª Caminada Nocturna per les Gavarres

Dades del participant
Nom i Cognoms (*)
DNI o CATSALUT (*)
Telèfon de contacte(*)
Email de contacte(*)


Dades del Tutor legal
Nom i Cognoms del Pare/Mare/Tutor/Tutora del menor (*)
DNI Pare/Mare/Tutor/Tutora del menor (*)
Signeu aquí...

Esborrar

1 | AUTORITZACIÓ PER ALS MENORS

2 | REGLAMENT

3 | CONDICIONS DE SALUT

La pràctica esportiva en general i la participació a 24ª Caminada Nocturna per les Gavarres requereixen unes condicions físiques adequades. Per aquest motiu, la persona inscrita a l'activitat declara, a través de la seva signatura i sota la seva responsabilitat, que les seves condicions de salut són les adients per a la pràctica esportiva.

4 | PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran incorporades en un fitxer creat per Curses.Cat. No seran cedides a terceres persones, només a l'organitzador de l'esdeveniment per al seu funcinament i control. Part d'aquestes dades podran ser comunicades a una companyia d'assegurances a fi de concertar la pòlissa corresponent. E.S.P.O.C. entén que, omplint aquest formulari, ens autoritza a dur a terme aquest tractament. Vostè té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades i, si és el cas, a fer-les rectificar, oposar-se al seu tractament o cancel·lar-les tot adreçant-se per qualsevol mitjà a Curses.cat- C/ Rusinyol 13 - 17130 L'Escala Tel 650 320 310.

5 | PRÒPIA IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, E.S.P.O.C.entén que, si no ens manifesta el contrari, amb el lliurament d'aquest full d'inscripció ens autoritza a enregistrar i difondre imatges en les que la persona inscrita pugui aparèixer durant la realització de l'activitat, per tal d'il·lustrar o donar notícia d'ella. Vostè pot no autoritzar l'enregistrament i l'ús de les imatges tot adreçant-se per qualsevol mitjà a l'organitzador E.S.P.O.C..

6 | SIGNATURA

La persona que s'inscriu a 24ª Caminada Nocturna per les Gavarres o el seu responsable adult (en el cas de menors de 18 anys) manifesta, amb la signatura d'aquest document, que les dades expressades en el procés d'inscripció són certes i accepta les condicions d'inscripció que figuren en aquest document.